Διά περιφοράς Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τυρνάβου

Διά περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» - ΦΕΚ 55/11-3-2020, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και αριθμός θέσεων υδρονομέων.
 2. Καθορισμός ειδικότητας απασχολούμενου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου – Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Προσωπικού.
 3. Αποδοχή επιχορήγησης από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους προς κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19. (αριθ. πρωτ. 18209/13-03-2020 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
 4. Καθορισμός οικονομικού τιμήματος για την προσκύρωση μη άρτιας και μη οικοδομήσιμης έκτασης εντός του Ο.Τ. 262 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αμπελώνα.
 5. Καθορισμός οικονομικού τιμήματος για την προσκύρωση μη άρτιας και μη οικοδομήσιμης έκτασης εντός του Ο.Τ. 142 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Τυρνάβου.
 6. Έγκριση Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου οικονομικού έτους 2019, κατά το δ΄ τρίμηνο του 2019.
 7. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού και 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 8. Αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 9. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου Τυρνάβου.
 10. Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Σεισμών Δήμου Τυρνάβου.
 11. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΟΔΩΝ».
 12. Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 13. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 14. Κατανομή επιχορήγησης ΚΑΠ (7η έως 12η δόση έτους 2019), για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων. (αριθ. πρωτ. 88601/12-12-2019 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.).
 15. Μερική τροποποίηση της αριθ. 242/2019 ΑΔΣ περί αποδοχής και κατανομής της ΚΑΠ έτους 2019 για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.
 16. Έγκριση Τακτικού Διαχειριστικού Ελέγχου έτους 2019, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ).–Ορισμός Ελεγκτών.
 17. Επί αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατανουλίων, με την οποία ζητά την παράταση προθεσμίας εκπλήρωσης σκοπού δωρεάν παραχώρησης έκτασης.
 18. Έκδοση ψηφίσματος στήριξης προς τον Εμπορικό Σύλλογο Τυρνάβου.

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Τυρνάβου

Διά περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» - ΦΕΚ 55/11-3-2020, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 2. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί του σχεδίου αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2020.
 3. Σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος 2020. – Ορισμός υπολόγου.

Νέα Προληπτικά μέτρα για την Προστασία της Δημόσιας Υγείας

Σε εφαρμογή των ειδικών προληπτικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, που αφορούν δράσεις για τον περιορισμό της πιθανότητας της εξάπλωσης της επιδημίας κορονοϊού στην πατρίδα μας, γνωστοποιούμε ότι:

 • Όλοι οι Δημότες θα εξυπηρετούνται στο Δημαρχείο μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού με την αρμόδια Υπηρεσία ή Υπάλληλο.
 • Εξαιρούνται οι δηλώσεις Ζημίας ΕΛΓΑ λόγω παγετού, που θα παραδίδονται στο ισόγειο του Δημαρχείου (είσοδος από την Κεντρική πλατεία).

Δεν ερχόμαστε άσκοπα ή αυτοβούλως στο Δημαρχείο.

Μένουμε σπίτι.

Προστατεύουμε τον εαυτό μας, τους οικείους μας, τους συνδημότες μας.

Ανακοίνωση Δήμου Τυρνάβου

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, που δημοσιεύθηκε την 20η Μαρτίου (Φ.Ε.Κ. Α’ 68/20.3.2020) από 1.3.2020 έως και 31.5.2020 αναστέλλεται η καταβολή μισθωμάτων για την ενοικίαση όλων των κυλικείων εντός των σχολικών μονάδων και εντός κοιμητηρίων όλου του Δήμου Τυρνάβου.

Σύσκεψη στο Δήμο Τυρνάβου στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης κατα του κορωνοϊού

Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Τυρνάβου, με αφορμή την εγκύκλιο που απέστειλε στους Δήμους και στις Περιφέρειες της χώρας ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Τάκης Θεοδωρικάκος.

Αποφασίστηκε το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» να ενισχυθεί περαιτέρω με στελέχωση μεεργαζόμενους που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που είναι προσωρινά κλειστές.

Παράλληλα, οι υφιστάμενες υπηρεσίες κοινωνικήςπολιτικής θα επιτελούν την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.
 
Στόχος να εξυπηρετηθεί κάθε Δημότης που αδυνατεί ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί. Έτσι, ταυτόχρονα, θα επιτευχθεί και η αναγκαία πρόληψη από τη διασπορά και εξάπλωση του ιού.
Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν στα εξής τηλέφωνα:
Τηλέφωνα Βοήθεια στο Σπίτι: 2492350170-171, 2492350323
Τηλέφωνα Κέντρου Κοινότητας: 2492350314-315
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ΜανδηλάςΛάσκαρης, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών & ΚοινωνικήςΠολιτικής Γρηγοριάδου Μαρία, η Διευθύντρια της ΚΕΔΗΤ ΧατζηζήσηΕλένη, η Προϊσταμένη Τμήματος Προνοιακών Δομών Κοκότη Θεολογία, ο Προϊστάμενος Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτισμού & ΠαιδείαςΧατζηματός Θεόδωρος, ο Σύμβουλος του Δημάρχου Νινίκας Κώστας, καθώς και οι Βράκας Βασίλειος και Παληός Χρήστος, Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου.
 

Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Τυρνάβου

Κεντρο Κοινότητας

Βέργος

 Η εγγραφή έκλεισε
 
0
Κατηγορία
Εφημερεύων
Ημερομηνία
2017-12-25 00:00

Βέργος | Εθν.Ανεξαρτησίας 39 | 2492025789

 
 

Όλες οι ημερομηνίες

 • 2017-12-25 00:00

Λίστα από Συμμετέχοντες

 Καμία συμμετοχή 

Υποστήριξη από iCagenda

Αδέσποτα ζώα

Διακηρύξεις-Διαγωνισμοί

Δημαρχείο Τυρνάβου

Σταύρου Καράσσου 1,

τ.κ. 40100

τηλ. 2492350100

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δήμος Τυρνάβου Εποικινωνία Δήμου Τυρνάβου Χρήσιμα Τηλέφωνα Δήμου Τυρνάβου
facebook rss Δήμου Τυρνάβου Youtube Tirnavos